Homebrew

Met homebrew wordt gedoeld op zelfgemaakte applicaties en spelletjes die je niet standaard op een iPhone of ander apparaat kunt installeren.

Mensen die zich bezighouden met homebrew zijn er meestal op uit om de beperkingen van bestaande apparaten – en dus in dit geval iPhones – te omzeilen. Dit wordt meestal gedaan door het uitbuiten van gaten in de beveiliging van de hardware of software.

De homebrew gemeenschap is er niet op uit om illegale software en/of virussen te verspreiden.

Terug naar het begrippen overzicht

Download onze app

Download onze app